Inside Posts Top Banner

Ads Banner (For Desktop)

Ads Banner (For Smartphone)

samedi 18 juillet 2015

Précis de phonétique - Du son à l’écriture en images + fichiers pdf

Précis de phonétique - Du son à l’écriture en images + fichiers pdf

:Du son à l’écriture en images + fichiers pdf


Les chifres:
[a] [e] [E] [ï] [œ] [ø] [i] [ô] [o] [y] [u] [ï] [Æ] [ö] [j] [w] [Ì] [b] [d] [f] [g] [k] [l] [m] [n] [fi] [p] [r] [s] [z] [c] [Â] [t] [v] [ks] [gz].
Partagez le Savoir.